Preise

Dauer Preis Nebensaison Preis Hochsaison*
1 Tag 4 Stunden 400 450
3 Stunden 320 350
3 Stunden 13-16 Uhr 300 320
2 Stunden 220 250
2 Stunden 14-16 Uhr 200 220
1 Stunde 120 120
1 Stunde 8-9/15-16 Uhr 100 100
Top Instructor / Coach
1 Tag 4 Stunden 500 550
1/2 Tag auf Anfrage auf Anfrage
Bergführer/Skiführer
1 Tag 600 650

 

Preise in CHF für 1-2 Personen
Jede weitere Person / CHF 10 pro Stunde

*Hochsaison: 16.12.2022 – 31.03.2023